การแปลง เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อนาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

นิ้วต่อนาที เป็น เมตรต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

 

ตาราง เมตรต่อวินาที เป็น นิ้วต่อนาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อนาที
0m/s 0.00in/min
1m/s 2362.20in/min
2m/s 4724.41in/min
3m/s 7086.61in/min
4m/s 9448.82in/min
5m/s 11811.02in/min
6m/s 14173.23in/min
7m/s 16535.43in/min
8m/s 18897.64in/min
9m/s 21259.84in/min
10m/s 23622.05in/min
11m/s 25984.25in/min
12m/s 28346.46in/min
13m/s 30708.66in/min
14m/s 33070.87in/min
15m/s 35433.07in/min
16m/s 37795.28in/min
17m/s 40157.48in/min
18m/s 42519.69in/min
19m/s 44881.89in/min
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อนาที
20m/s 47244.09in/min
21m/s 49606.30in/min
22m/s 51968.50in/min
23m/s 54330.71in/min
24m/s 56692.91in/min
25m/s 59055.12in/min
26m/s 61417.32in/min
27m/s 63779.53in/min
28m/s 66141.73in/min
29m/s 68503.94in/min
30m/s 70866.14in/min
31m/s 73228.35in/min
32m/s 75590.55in/min
33m/s 77952.76in/min
34m/s 80314.96in/min
35m/s 82677.17in/min
36m/s 85039.37in/min
37m/s 87401.58in/min
38m/s 89763.78in/min
39m/s 92125.98in/min
เมตรต่อวินาที นิ้วต่อนาที
40m/s 94488.19in/min
41m/s 96850.39in/min
42m/s 99212.60in/min
43m/s 101574.80in/min
44m/s 103937.01in/min
45m/s 106299.21in/min
46m/s 108661.42in/min
47m/s 111023.62in/min
48m/s 113385.83in/min
49m/s 115748.03in/min
50m/s 118110.24in/min
51m/s 120472.44in/min
52m/s 122834.65in/min
53m/s 125196.85in/min
54m/s 127559.06in/min
55m/s 129921.26in/min
56m/s 132283.47in/min
57m/s 134645.67in/min
58m/s 137007.87in/min
59m/s 139370.08in/min
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา