การแปลง กิโลเมตรต่อนาที เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น กิโลเมตรต่อนาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง กิโลเมตรต่อนาที เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลเมตรต่อนาที เมตรต่อวินาที
0km/min 0.00m/s
1km/min 16.67m/s
2km/min 33.33m/s
3km/min 50.00m/s
4km/min 66.67m/s
5km/min 83.33m/s
6km/min 100.00m/s
7km/min 116.67m/s
8km/min 133.33m/s
9km/min 150.00m/s
10km/min 166.67m/s
11km/min 183.33m/s
12km/min 200.00m/s
13km/min 216.67m/s
14km/min 233.33m/s
15km/min 250.00m/s
16km/min 266.67m/s
17km/min 283.33m/s
18km/min 300.00m/s
19km/min 316.67m/s
กิโลเมตรต่อนาที เมตรต่อวินาที
20km/min 333.33m/s
21km/min 350.00m/s
22km/min 366.67m/s
23km/min 383.33m/s
24km/min 400.00m/s
25km/min 416.67m/s
26km/min 433.33m/s
27km/min 450.00m/s
28km/min 466.67m/s
29km/min 483.33m/s
30km/min 500.00m/s
31km/min 516.67m/s
32km/min 533.33m/s
33km/min 550.00m/s
34km/min 566.67m/s
35km/min 583.33m/s
36km/min 600.00m/s
37km/min 616.67m/s
38km/min 633.33m/s
39km/min 650.00m/s
กิโลเมตรต่อนาที เมตรต่อวินาที
40km/min 666.67m/s
41km/min 683.33m/s
42km/min 700.00m/s
43km/min 716.67m/s
44km/min 733.33m/s
45km/min 750.00m/s
46km/min 766.67m/s
47km/min 783.33m/s
48km/min 800.00m/s
49km/min 816.67m/s
50km/min 833.33m/s
51km/min 850.00m/s
52km/min 866.67m/s
53km/min 883.33m/s
54km/min 900.00m/s
55km/min 916.67m/s
56km/min 933.33m/s
57km/min 950.00m/s
58km/min 966.67m/s
59km/min 983.33m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา