การแปลง ฟุตต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น ฟุตต่อวินาที (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง ฟุตต่อวินาที เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ฟุตต่อวินาที เมตรต่อวินาที
0ft/s 0.00m/s
1ft/s 0.30m/s
2ft/s 0.61m/s
3ft/s 0.91m/s
4ft/s 1.22m/s
5ft/s 1.52m/s
6ft/s 1.83m/s
7ft/s 2.13m/s
8ft/s 2.44m/s
9ft/s 2.74m/s
10ft/s 3.05m/s
11ft/s 3.35m/s
12ft/s 3.66m/s
13ft/s 3.96m/s
14ft/s 4.27m/s
15ft/s 4.57m/s
16ft/s 4.88m/s
17ft/s 5.18m/s
18ft/s 5.49m/s
19ft/s 5.79m/s
ฟุตต่อวินาที เมตรต่อวินาที
20ft/s 6.10m/s
21ft/s 6.40m/s
22ft/s 6.71m/s
23ft/s 7.01m/s
24ft/s 7.32m/s
25ft/s 7.62m/s
26ft/s 7.92m/s
27ft/s 8.23m/s
28ft/s 8.53m/s
29ft/s 8.84m/s
30ft/s 9.14m/s
31ft/s 9.45m/s
32ft/s 9.75m/s
33ft/s 10.06m/s
34ft/s 10.36m/s
35ft/s 10.67m/s
36ft/s 10.97m/s
37ft/s 11.28m/s
38ft/s 11.58m/s
39ft/s 11.89m/s
ฟุตต่อวินาที เมตรต่อวินาที
40ft/s 12.19m/s
41ft/s 12.50m/s
42ft/s 12.80m/s
43ft/s 13.11m/s
44ft/s 13.41m/s
45ft/s 13.72m/s
46ft/s 14.02m/s
47ft/s 14.33m/s
48ft/s 14.63m/s
49ft/s 14.94m/s
50ft/s 15.24m/s
51ft/s 15.54m/s
52ft/s 15.85m/s
53ft/s 16.15m/s
54ft/s 16.46m/s
55ft/s 16.76m/s
56ft/s 17.07m/s
57ft/s 17.37m/s
58ft/s 17.68m/s
59ft/s 17.98m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา