การแปลง ฟุตต่อวัน เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น ฟุตต่อวัน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง ฟุตต่อวัน เป็น เมตรต่อวินาที

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ฟุตต่อวัน เมตรต่อวินาที
0ft/day 0.00m/s
1ft/day 0.00m/s
2ft/day 0.00m/s
3ft/day 0.00m/s
4ft/day 0.00m/s
5ft/day 0.00m/s
6ft/day 0.00m/s
7ft/day 0.00m/s
8ft/day 0.00m/s
9ft/day 0.00m/s
10ft/day 0.00m/s
11ft/day 0.00m/s
12ft/day 0.00m/s
13ft/day 0.00m/s
14ft/day 0.00m/s
15ft/day 0.00m/s
16ft/day 0.00m/s
17ft/day 0.00m/s
18ft/day 0.00m/s
19ft/day 0.00m/s
ฟุตต่อวัน เมตรต่อวินาที
20ft/day 0.00m/s
21ft/day 0.00m/s
22ft/day 0.00m/s
23ft/day 0.00m/s
24ft/day 0.00m/s
25ft/day 0.00m/s
26ft/day 0.00m/s
27ft/day 0.00m/s
28ft/day 0.00m/s
29ft/day 0.00m/s
30ft/day 0.00m/s
31ft/day 0.00m/s
32ft/day 0.00m/s
33ft/day 0.00m/s
34ft/day 0.00m/s
35ft/day 0.00m/s
36ft/day 0.00m/s
37ft/day 0.00m/s
38ft/day 0.00m/s
39ft/day 0.00m/s
ฟุตต่อวัน เมตรต่อวินาที
40ft/day 0.00m/s
41ft/day 0.00m/s
42ft/day 0.00m/s
43ft/day 0.00m/s
44ft/day 0.00m/s
45ft/day 0.00m/s
46ft/day 0.00m/s
47ft/day 0.00m/s
48ft/day 0.00m/s
49ft/day 0.00m/s
50ft/day 0.00m/s
51ft/day 0.00m/s
52ft/day 0.00m/s
53ft/day 0.00m/s
54ft/day 0.00m/s
55ft/day 0.00m/s
56ft/day 0.00m/s
57ft/day 0.00m/s
58ft/day 0.00m/s
59ft/day 0.00m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา