การแปลง เซนติเมตรต่อชั่วโมง เป็น เมตรต่อวินาที

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เมตรต่อวินาที เป็น เซนติเมตรต่อชั่วโมง (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

เมตรต่อวินาที

หน่วยวัดมาตรฐานของความเร็วและอัตราความเร็ว มีจำนวนเมตรเดินทางในหนึ่งวินาทีของเวลา หน่วยเร่งประกอบเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที (m / s²)

 

ตาราง เซนติเมตรต่อชั่วโมง เป็น เมตรต่อวินาที

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เซนติเมตรต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
0cm/h 0.00m/s
1cm/h 0.00m/s
2cm/h 0.00m/s
3cm/h 0.00m/s
4cm/h 0.00m/s
5cm/h 0.00m/s
6cm/h 0.00m/s
7cm/h 0.00m/s
8cm/h 0.00m/s
9cm/h 0.00m/s
10cm/h 0.00m/s
11cm/h 0.00m/s
12cm/h 0.00m/s
13cm/h 0.00m/s
14cm/h 0.00m/s
15cm/h 0.00m/s
16cm/h 0.00m/s
17cm/h 0.00m/s
18cm/h 0.00m/s
19cm/h 0.00m/s
เซนติเมตรต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
20cm/h 0.00m/s
21cm/h 0.00m/s
22cm/h 0.00m/s
23cm/h 0.00m/s
24cm/h 0.00m/s
25cm/h 0.00m/s
26cm/h 0.00m/s
27cm/h 0.00m/s
28cm/h 0.00m/s
29cm/h 0.00m/s
30cm/h 0.00m/s
31cm/h 0.00m/s
32cm/h 0.00m/s
33cm/h 0.00m/s
34cm/h 0.00m/s
35cm/h 0.00m/s
36cm/h 0.00m/s
37cm/h 0.00m/s
38cm/h 0.00m/s
39cm/h 0.00m/s
เซนติเมตรต่อชั่วโมง เมตรต่อวินาที
40cm/h 0.00m/s
41cm/h 0.00m/s
42cm/h 0.00m/s
43cm/h 0.00m/s
44cm/h 0.00m/s
45cm/h 0.00m/s
46cm/h 0.00m/s
47cm/h 0.00m/s
48cm/h 0.00m/s
49cm/h 0.00m/s
50cm/h 0.00m/s
51cm/h 0.00m/s
52cm/h 0.00m/s
53cm/h 0.00m/s
54cm/h 0.00m/s
55cm/h 0.00m/s
56cm/h 0.00m/s
57cm/h 0.00m/s
58cm/h 0.00m/s
59cm/h 0.00m/s
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดเวลา เงินตรา