ตารางแปลง พาร์เซก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

พาร์เซก

นักดาราศาสตร์ใช้ตรีโกณมิติ ในการคำนวณระยะทางดวงดาวก่อนที่จะบัญญัติพาร์เซกขึ้นมา แต่หน่วยใหม่ทำให้มองเห็นระยะทางที่สุดหยั่งถึงได้ง่ายมากขึ้น

พาร์เซกเป็นระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปจนถึงวัตถุทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นมุมที่เป็นตำแหน่งของหนึ่งลิปดา (1/3600 องศา) มุมที่เป็นตำแหน่งถูกค้นพบจากการวัดการเคลื่อนในตำแหน่ง (การเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของดวงดาวที่เกี่ยวข้อง