ตารางแปลง เชน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เชน

หน่วยความยาวเท่ากันถึง 66 ฟุตใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาการสำรวจที่ดินสาธารณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดเดิม (โซ่ของ Gunter) เป็นอักษรห่วงโซ่ซึ่งประกอบด้วย 100 ลิงก์เหล็กแต่ละ 7.92 นิ้วยาว เทปเหล็กริบบิ้นเริ่มที่จะใช้แทนโซ่รอบ 1900 แต่การสำรวจเทปมักจะยังคงเรียกว่า "โซ่" และการวัดด้วยเทปมักจะเรียกว่า "การผูกมัด" ห่วงโซ่เป็นหน่วยที่สะดวกในการสำรวจเกี่ยวกับที่ดินเพราะโซ่ 10 ตารางเท่ากับ 1 เอเคอร์