ตารางแปลง ไมล์ทะเลนานาชาติ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ไมล์ทะเลนานาชาติ

หน่วยความยาวที่ใช้ในการนำทางทะเลที่เท่ากับนาทีของส่วนโค้งของวงกลมที่ดีในรูปทรงกลม หนึ่งไมล์ทะเลระหว่างประเทศเทียบเท่ากับ 1,852 เมตรหรือ 1.151 พระราชบัญญัติไมล์ โปรดไม่ว่าเรื่องนี้จะแตกต่างกับสหราชอาณาจักรไมล์ทะเล