ตารางแปลง เดซิเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เดซิเมตร

หนึ่งหน่วยความยาวระบบเมตริกเทียบเท่ากับหนึ่งในสิบของหนึ่งเมตร