ตารางแปลง ลีก (สหรัฐอเมริกา)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลีก (สหรัฐอเมริกา)

หน่วยของระยะทางเท่ากับ 3.0 ไมล์พระราชบัญญัติ (4.8 กิโลเมตร) โปรดทราบว่ายังมีลีกการเดินเรือลีกอังกฤษและสหราชอาณาจักรไมล์ทะเลซึ่งแตกต่างกัน