การแปลง ดอลล่าร์ ซิมบับเว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลล่าร์ ซิมบับเว →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลล่าร์ ซิมบับเว

คำจำกัดความ:

ประเทศซิมบับเวได้ยกเลิกสกุลเงินดอลล่าร์ซิมบับเวจากการเป็นสกุลเงินประจำชาติในวันที่ 12 เมษายน ปี ค.ศ. 2009 ด้วยการออกสกุลเงินอีกสี่สกุลเงินและหน่วยเงินล้านล้านดอลล่าร์ ซิมโพสต์ (Zimpost) ซึ่งเป็นไปรษณีย์แห่งชาติได้เรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ เป็นที่เข้าใจกันว่าดอลล่าร์ซิมบับเวจะไม่มีการออกมาใหม่อีกครั้งจนกว่าเศรษฐกิจจะกลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: