การแปลง รีฟเนีย ยูเครน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

รีฟเนีย ยูเครน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

รีฟเนีย ยูเครน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

รีฟเนีย เป็นสกุลเงินทางการของประเทศยูเครน โดยมีหน่วยย่อยเป็น 100 Kopiyok ต่อ 1 รีฟเนีย  เนื่องจากผลของการประกาศลดค่าเงินตรา เหรียญ Kopiyok ที่มีมูลค่าน้อย และธนบัตรเช่น 1 รีฟเนีย ยังคงใช้กันอยู่ทั่วไป คล้ายคลึงกับธนบัตรหนึ่งดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา อนึ่ง เหรียญจะมีชนิด 1 Kopiyok, 2 Kopiyok, 5 Kopiyok, 10 Kopiyok, 25 Kopiyok และ 50 Kopiyok รวมถึงชนิด 1 รีฟเนีย สำหรับธนบัตรจะมีชนิด 1 รีฟเนีย, 2 รีฟเนีย, 5 รีฟเนีย, 10 รีฟเนีย, 20 รี

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: