การแปลง มานาท เติร์กเมนิสถาน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

มานาท เติร์กเมนิสถาน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

มานาท เติร์กเมนิสถาน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ประเทศเติร์กเมนิสถานเคยเป็นรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต และเริ่มต้นออกสกุลเงินของตนเองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993  อนึ่ง การปฏิรูปทางการเงินในปี ค.ศ. 2009 พบว่า การออกเหรียญใหม่เป็นชนิด 1 เทงเก, 2 เทงเก, 5 เทงเก, 10 เทงเก, 20 เทงเก และ 50 เทงเก นอกจากนี้ยังมีเหรียญชนิด 1 มานาทและ 2 มานาทด้วย สำหรับธนบัตรนั้นมีชนิด 1 มานาท, 5 มานาท, 10 มานาท, 20 มานาท, 50 มานาท, 100 มานาท และ 500 มานาท

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: