การแปลง ลีร์ ตุรกี

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลีร์ ตุรกี →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ลีร์ ตุรกี

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ในวันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2005 สภาแห่งชาติของประเทศตุรกี (Grand National Assembly of Turkey) ได้เปิดตัวสกุลเงินใหม่ ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่าน สกุลเงินลีร์ ตุรกีใหม่ จะมีชื่อว่า Yeni Türk Lirasi (ลีร์ ตุรกีใหม่) โดยสกุลเงินใหม่นี้ลบศูนย์หกตัวออกจากเงินลีร์เดิม โดย 1 ลีร์ใหม่ = 1,000,000 ลีร์เก่า นอกจากนี้ เงินสกุลใหม่นี้จะมีชนิด 5kr, 10kr, 25kr, 50kr และ 1 ลีร์ ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 5 ลีร์,10 ลีร์, 20 ลีร์, 50 ลีร์, 100 ลีร์ และ 200 ลีร์

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: