การแปลง ดีนาร์ ตูนิเซีย

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดีนาร์ ตูนิเซีย →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดีนาร์ ตูนิเซีย

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1958 ธนาคารกลางแห่งตูนิเซียได้เปิดตัวธนบัตรขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีชนิด ½ ดีนาร์, 1 ดีนาร์ และ 5 ดีนาร์ ปัจจุบัน ธนบัตรยังมีชนิด 10 ดีนาร์, 20 ดีนาร์ และ 50 ดีนาร์ ส่วนเหรียญจะมีชนิด 20 Milim, 50 Milim, 100 Milim และ 200 Milim รวมถึงชนิด ½ ดีนาร์, 1 ดีนาร์, 2 ดีนาร์ และ 5 ดีนาร์ ด้วย

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: