การแปลง ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก มีค่าเท่ากับ 19 เซนสหรัฐอเมริกา สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ $ หรือ TT$ เพื่อทำให้สกุลเงินแตกต่างจากดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา สกุลเงินจะมีชนิด 1 เซน, 5 เซน, 10 เซน และ 25 เซน รวมถึงมีการใช้เหรียญชนิด 50 เซนและ 1 ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งใช้ไม่ค่อยบ่อยด้วย สำหรับธนบัตรจะมีชนิด 1 ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก, 5 ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโก, 10 ดอลลาร์ ตรินิแดดและโตเบโ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: