การแปลง ไทยบาท

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ไทยบาท →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ไทยบาท

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ในปี ค.ศ. 1942 ธนาคารแห่งประเทศได้ก่อตั้งขึ้น และรับผิดชอบในการออกสกุลเงินของประเทศ โดยเหรียญจะมีชนิด 1 สตางค์, 5 สตางค์ และ 10 สตางค์ ซึ่งค่อนข้างใช้ได้ยาก รวมถึงเหรียญชนิด 25 สตางค์ และ 50 สตางค์ ซึ่งใช้กันบ่อย นอกจากนี้ยังมีเหรียญชนิด 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท และ  10 บาทด้วย สำหรับธนบัตรจะมีชนิด 20 บาท, 50 บาท, 80 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: