การแปลง ชิลลิง แทนซาเนีย

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ชิลลิง แทนซาเนีย →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ชิลลิง แทนซาเนีย

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

จำนวนของชิลลิง แทนซาเนีย จะเขียนในรูปแบบของ x/y โดย x หมายถึง จำนวนที่มากกว่า 1 ชิลลิง แทนซาเนีย ส่วน y เป็นจำนวนของ Senti ส่วนเครื่องหมาย = หรือ - จะทำหน้าที่แทนเลขศูนย์ เช่น 50 Senti จะเขียนเป็น =/50 หรือ -/50 ส่วน 100 ชิลลิง แทนซาเนีย จะเขียนเป็น 100/= หรือ 100/- อนึ่ง เหรียญจะมีชิด 50 ชิลลิง แทนซาเนีย, 100 ชิลลิง แทนซาเนีย และ 200 ชิลลิง แทนซาเนีย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 500 ชิลลิง แทนซาเนีย, 1,000 ชิลลิง แทนซ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: