การแปลง ลิลอนเกนี สวาซิแลนด์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลิลอนเกนี สวาซิแลนด์ →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ลิลอนเกนี สวาซิแลนด์

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินลิลอนเกนี สวาซิแลนด์ (พหูพจน์ ) จะตรึงไว้กับพาร์ของแรนด์ แอฟริกาใต้ โดยจะมีเหรียญชนิด 1 เซ็นต์, 2 เซ็นต์, 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์ และ 50 เซ็นต์ พร้อมด้วยเหรียญ L1 ลิลอนเกนี, E2 ลิลอนเกนี, และ E5 ลิลอนเกนี ส่วนธนบัตรมีชนิด E10 ลิลอนเกนี, E20 ลิลอนเกนี, E50 ลิลอนเกนี, E100 ลิลอนเกนี และ E200 ลิลอนเกนี

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: