การแปลง รูปี ศรีลังกา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

รูปี ศรีลังกา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

รูปี ศรีลังกา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

รูปี ศรีลังกาเป็นสกุลเงินทางการของประเทศศรีลังกา โดยหนึ่งรูปี ศรีลังกามีค่าเทียบเท่า 100 เซ็นต์ เหรียญจะมีชนิด 1 รูปี, 2 รูปี, 5 รูปี และ 10 รูปี รวมถึง 25 เซ็นต์และ 50 เซ็นต์ ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 10 รูปี, 20 รูปี, 50 รูปี, 100 รูปี, 200 รูปี, 500 รูปี, 1,000 รูปี, 2,000 รูปี และ 5,000 รูปี

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: