การแปลง ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ หมู่เกาะโซโลมอน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินทางการของหมู่เกาะโซโลมอน คือ ดอลล่าร์ หมู่เกาะโซโลมอน แต่ก่อนหมู่เกาะโซโลมอนนั้นเคยออกธนบัตรที่มีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แต่อย่างไรในปี ค.ศ. 1980 รุ่นล่าสุดของธนบัตรจากหมู่เกาะโซโลมอนได้ออกเป็นธนบัตรที่มีรูปการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมพร้อมด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของหมู่เกาะเอง สำหรับเหรียญของหมู่เกาะโซโลมอนจะมี

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: