การแปลง ลีโอน เซียร์ราลีโอน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลีโอน เซียร์ราลีโอน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ลีโอน เซียร์ราลีโอน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เซียร์รา ลีโอน คือสกุลเงินทางการของประเทศเซียร์รา ลีโอน ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2010 ธนาคารแห่งประเทศเซียร์รา ลีโอนได้ออกธนบัตรชุดใหม่ซึ่งมีขนาดเล็กลงแต่มีความคงทนมากขึ้น โดยธนบัตรใหม่นี้จะมีชนิด 1,000 เซียร์รา ลีโอน, 2,000 เซียร์รา ลีโอน, 5,000 เซียร์รา ลีโอน และ 10,000 เซียร์รา ลีโอน ส่วนเหรียญก็ยังคงหมุนเวียนใช้อยู่แต่ก็น้อยกว่าปกติ จะมีชนิด 10 เซียร์รา ลีโอน, 50 เซียร์รา ลีโอน,

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: