การแปลง ดีนาร์ ลิเบีย

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดีนาร์ ลิเบีย →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดีนาร์ ลิเบีย

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินดีนาร์ลิเบีย เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศลิเบีย โดยหนึ่งดีนาร์ลิเบียจะมีค่าเท่ากับ 100 ดีแรห์มลิเบีย สำหรับเหรียญจะมีชนิด 50 ดีแรห์มลิเบีย และ 100 ดีแรห์มลิเบีย รวมถึง ¼ ดีนาร์ลิเบีย และ ½ ดีนาร์ลิเบีย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 1 ดีนาร์ลิเบีย, 5 ดีนาร์ลิเบีย, 10 ดีนาร์ลิเบีย, 20 ดีนาร์ลิเบีย และ 50 ดีนาร์ลิเบีย นับตั้งแต่การปฎิวัติในปี ค.ศ. 2011 ธนบัตรชนิด 5 ดีนาร์ล

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: