การแปลง ดอลลาร์ ไลบีเรีย

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ ไลบีเรีย →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ ไลบีเรีย

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลลาร์ ไลบีเรีย เป็นสกุลเงินทางการของประเทศไลบีเรีย โดยหนึ่งดอลลาร์ ไลบีเรีย จะเทียบเท่า 100 เซน สำหรับเงินเหรียญจะมีชนิด 5 เซน ไลบีเรีย, 10 เซน ไลบีเรีย, 25 เซน ไลบีเรีย และ 50 เซน ไลบีเรีย รวมถึง 1 ดอลลาร์ ไลบีเรีย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 5 ดอลลาร์ ไลบีเรีย, 10 ดอลลาร์ ไลบีเรีย, 20 ดอลลาร์ ไลบีเรีย, 50 ดอลลาร์ ไลบีเรีย, 100 ดอลลาร์ ไลบีเรีย

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: