การแปลง โลตี เลโซโท

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

โลตี เลโซโท →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

โลตี เลโซโท

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

โลติ เลโซโท เป็นสกุลเงินทางการของประเทศเลโทโซ โดยหนึ่งโลติ เลโซโท จะเทียบเท่า 100 Lisente โดยสกุลเงินนี้จะตรึงกับสกุลเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ที่หนึ่งพาร์ และสกุลเงินทั้งสองต่างก็สามารถใช้ในประเทศเลโทโซได้ด้วย เงินเหรียญจะมีชนิด 1 Lisente, 2 Lisente, 5 Lisente, 10 Lisente, 20 Lisente และ 50 Lisente รวมถึงชนิด 1 โลติ เลโซโท, 2 มาโลติ เลโซโท (มาโลติ เป็นพหูพจน์ของโลติ) และ 5 มาโลติ เลโซโท ส่วนธนบัตรมีชนิด 10 โลติ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: