การแปลง กีบ ลาว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

กีบ ลาว →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

กีบ ลาว

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

กีบ ลาว เป็นสกุลเงินทางการของประเทศลาว โดยหนึ่งกีบลาวมีค่าเทียบเท่า 100 Att เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง ทำให้เงินเหรียญหาได้ค่อนข้างยาก แต่ยังคงพบเงินเหรียญชนิด 10 Att, 20 Att และ 50 Att บ้างในบางครั้ง สำหรับธนบัตรจะมีชนิด 500 กีบ ลาว, 1,000 กีบ ลาว, 2,000 กีบ ลาว, 5,000 กีบ ลาว, 10,000 กีบ ลาว, 20,000 กีบ ลาว, 50,000 กีบ ลาว และ 100,000 กีบ ลาว ถึงแม้ว่าจะยังมีธนบัตรชนิด 1 กีบ ลาว, 5 กีบ ลาว, 10 กีบ ลาว, 20 กีบ ลาว, 50

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: