การแปลง เทงเก คาซัคสถาน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เทงเก คาซัคสถาน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เทงเก คาซัคสถาน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินทางการของคาซัคสถาน คือ เทงเก ซึ่งประกอบด้วย 100 Tïın อนึ่ง ประเทศคาซัคสถานเป็นหนึ่งในประเทศท้าบ ๆ ของสหภาพโซเวียตแต่เดิมที่เริ่มใช้สกุลเงินของตนเองหลังจากประเทศประกาศเอกราช สกุลเงินเทงเก เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 โดยธนบัตรจะมีชนิด 200 เทงเก, 500 เทงเก, 1,000 เทงเก, 2,000 เทงเก, 5,000 เทงเก และ 10,000 เทงเก ส่วนเหรียญจะมีชนิด 1 เทงเก, 2 เทงเก, 5 เทงเก, 10 เทงเก, 20 เทงเก,

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: