การแปลง เชคเกิล อิสราเอล

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เชคเกิล อิสราเอล →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เชคเกิล อิสราเอล

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เชคเกิลเป็นสกุลเงินทางการของประเทศอิสราเอล โดยเริ่มใช้เงินเชคเกิลของอิสราเอลใหม่ในปี ค.ศ. 1985 หลังการเกิดอัตราเงินเฟ้อครั้งใหญ่ของเงินเชคเกิลของอิสราเอลเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ถึง ปี ค.ศ. 1985 โดย 1 เชคเกิลมีค่าเทียบเท่า 100 Agorot ส่วนธนบัตรเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเพียง 4 ชนิด นั่นคือ 20 เชคเกิล, 50 เชคเกิล, 100 เชคเกิล และ 200 เชคเกิล โดยธนบัตรทุกชนิดมีขนาดเดียววกันทั้งหมด แต่มีรูปแบบสีท

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: