การแปลง ดีนาร์ อิรัก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดีนาร์ อิรัก →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดีนาร์ อิรัก

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดีนาร์ อิรัก เป็นสกุลเงินทางการของประเทศอิรัก โดยตรึงค่าเงินอยู่กับดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ในหนึ่งดีนาร์ อิรัก จะเท่ากับ 1,000 ฟิล แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของสกุลเงินฟิล จึงทำให้ไม่มีการใช้สกุลเงินฟิลในตลาดอีกต่อไป อนึ่ง ธนบัตรจะมีชนิด 50 ดีนาร์ อิรัก, 250 ดีนาร์ อิรัก, 500 ดีนาร์ อิรัก, 1,000 ดีนาร์ อิรัก, 5,000 ดีนาร์ อิรัก, 10,000 ดีนาร์ อิรัก และ 25,000 ดีนาร์ อิรัก ส่วนเหรียญจะมีชนิ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: