การแปลง เรียล อิหร่าน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เรียล อิหร่าน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เรียล อิหร่าน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เรียล อิหร่าน เป็นสกุลเงินทางการของประเทศอิหร่าน แต่ก่อนประเทศอิหร่านเคยใช้สกุลเงินโทมาน ด้วยเหตุนี้ ราคาต่าง ๆ ก็ยังเสนอราคากันสกุลเงินโทมานถึงแม้ว่าสกุลเงินดังกล่าวจะไม่ได้ผลิตอีกต่อไปแล้ว โดย 1 เรียล อิหร่าน มีค่าเทียบเท่า 100 ดีน่าร์ใหม่ แต่เนื่องจากดีนาร์มีค่าเพียงเล็กน้อย จึงไม่ได้ใช้ดีน่าร์กัน สำหรับเงินเหรียญจะมีชนิด 250 เรียล อิหร่าน, 500 เรียล อิหร่าน

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: