การแปลง ดอลลาร์ กายอานา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ กายอานา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ กายอานา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลลาร์ กายอานา เป็นสกุลเงินทางการของประเทศกายอานา โดยหนึ่งกายอานาจะเท่ากับ 100 เซน สำหรับเงินเหรียญจะมีชนิด 1 ดอลลาร์ กายอานา, 5 ดอลลาร์ กายอานา และ 10 ดอลลาร์ กายอานา ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 20 ดอลลาร์ กายอานา, 100 ดอลลาร์ กายอานา, 500 ดอลลาร์ กายอานา, 1,000 ดอลลาร์ กายอานา และ 5,000 ดอลลาร์ กายอานา

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: