การแปลง ลารี จอร์เจีย

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลารี จอร์เจีย →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ลารี จอร์เจีย

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินทางการของประเทศจอร์เจีย คือ ลารี จอร์เจีย โดย 1 ลารี จอร์เจีย มีค่าเท่ากับ 100 Tetri สำหรับเงินเหรียญจะมีชนิด 1 Tetri, 2 Tetri, 5 Tetri, 10 Tetri, 20 Tetri และ 50 Tetri รวมถึงเหรียญชนิด 1 ลารี จอร์เจีย และ 2 ลารี จอร์เจีย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 5 ลารี จอร์เจีย, 10 ลารี จอร์เจีย, 20 ลารี จอร์เจีย และ 50 ลารี จอร์เจีย ทั้งยังมี ธนบัตรชนิด 1 ลารี จอร์เจีย, 2 ลารี จอร์เจีย, 100 ลารี จอร์เจีย และ 200 ลารี จอร์เจีย ซึ่ง

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: