การแปลง ดอลลาร์ ฟิจิ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ ฟิจิ →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ ฟิจิ

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลลาร์ ฟิจิ เป็นสกุลเงินทางการของประเทศฟิจิ โดยหนึ่งดอลลาร์ ฟิจิ จะแบ่งได้เป็น 100 เซ็น เงินเหรียญจะมีชนิด 5 เซ็น, 10 เซ็น, 20 เซ็น และ 50 เซ็น รวมถึง 1 ดอลลาร์ ฟิจิ และ 2 ดอลลาร์ ฟิจิด้วย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 2 ดอลลาร์ ฟิจิ, 5 ดอลลาร์ ฟิจิ, 10 ดอลลาร์ ฟิจิ, 20 ดอลลาร์ ฟิจิ, 50 ดอลลาร์ ฟิจิ และ 200 ดอลลาร์ ฟิจิ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: