การแปลง ฟรังก์ คองโก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ฟรังก์ คองโก →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ฟรังก์ คองโก

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ฟรังก์ คองโกเป็นสกุลเงินทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก โดยหนึ่งฟรังก์ คองโกจะเทียบเท่ากับ 100 ซ็องตีม คองโก สำหรับธนบัตรจะมีชนิด 1 ซ็องตีม คองโก, 5 ซ็องตีม คองโก, 10 ซ็องตีม คองโก, 20 ซ็องตีม คองโก และ 50 รวมถึงชนิด 1 ฟรังก์ คองโก, 5 ฟรังก์ คองโก, 10 ฟรังก์ คองโก, 20 ฟรังก์ คองโก, 50 ฟรังก์ คองโก, 100 ฟรังก์ คองโก, 200 ฟรังก์ คองโก, 500 ฟรังก์ คองโก, 1,000 ฟรังก์ คองโก, 5,000 ฟรังก์ คองโก, 10,000 ฟรังก

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: