การแปลง ฟรังก์ คอโมโรส

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ฟรังก์ คอโมโรส →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ฟรังก์ คอโมโรส

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ฟรังก์ คอโมโรส เป็นสกุลเงินทางการของประเทศคอโมโรส โดยหนึ่งฟรังก์ คอโมโรส มีค่าเทียบเท่า 100 ซ็องตีม แต่ทว่าสกุลเงินซ็องตีมไม่ได้ใช้กันอีกต่อไปเนื่องจากมูลค่าที่ต่ำมาก เงินเหรียญมีชนิด 25 ฟรังก์ คอโมโรส, 50 ฟรังก์ คอโมโรส, 100 ฟรังก์ คอโมโรส และ 250 ฟรังก์ คอโมโรส อนึ่ง เหรียญชนิด 1 ฟรังก์ คอโมโรส, 2 ฟรังก์ คอโมโรส, 5 ฟรังก์ คอโมโรส และ 10 ฟรังก์ คอโมโรส ยังคงมีอยู่แต่แทบไม่ไ

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: