การแปลง ชิลี ยูนิแดด ดี โฟเมนโต

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ชิลี ยูนิแดด ดี โฟเมนโต →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ชิลี ยูนิแดด ดี โฟเมนโต

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ยูนิแดด ดี โฟเมนโต (Unidad de Fomento หรือ UF) เป็นหน่วยของบัญชีซึ่งเป็นของประเทศชิลีที่ปราศจากเงินเหรียญหรือธนบัตรใด ๆ โดยจะมีมูลค่าสัมพันธ์กันกับสกุลเงินเปโซ ชิลี และในปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2014) อัตราแลกเปลี่ยนก็ขึ้น ๆ ลง ๆ ตามอัตราเงินเฟ้อ อนึ่ง ยูนิแดด ดี โฟเมนโต จะใช้ในการกำหนดราคาบางสิ่งบางอย่าง เช่น การจดจำนอง สินเชื่อ ภาษี ค่าเช่า ฯลฯ โดยสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดราคาเป็นยูนิแดด ดี

ที่มา:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: