การแปลง เปโซ ชิลี

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เปโซ ชิลี →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เปโซ ชิลี

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เปโซ ชิลี เป็นสกุลเงินทางการของประเทศชิลี โดยหนึ่งชิลีมีค่า 100 เซ็นตาโว แต่ไม่มีเงินเหรียญเซ็นตาโวคงเหลืออยู่ในระบบแล้ว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทำให้เงินเหรียญหมดสมัย อนึ่ง ธนบัตรมีชนิด 1,000 เปโซ, 2,000 เปโซ, 5,000 เปโซ และ 20,000 เปโซ ส่วนเหรียญมีชนิด 1 เปโซ, 5 เปโซ, 10 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ และ 500 เปโซ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศชิลีไม่มีเหรียญเปโซชนิด 1 เปโซแล้ว แต่เหรียญเปโซชนิด 5 เปโซ แล

ที่มา:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: