การแปลง ฟรังก์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ฟรังก์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ฟรังก์ สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

BEAC (Banque des États de l'Afrique Centrale) หรือธนาคารกลางแห่งแอฟริกันกลาง (Bank of the Central African states) เป็นผู้ออกฟรังก์แอฟริกันกลาง และตั้งอยู่ที่ประเทศคาเมอรูน โดยฟรังก์แบ่งหน่วยย่อยเป็น 100 ซ็องตีม แต่ก็ไม่เคยเงินซ็องตีมมาก่อน ส่วนเหรียญจะมีชนิด 1 ฟรังก์, 2 ฟรังก์, 5 ฟรังก์, 10 ฟรังก์, 25 ฟรังก์, 50 ฟรังก์, 100 ฟรังก์ และ 500 ฟรังก์ ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 500 ฟรังก์, , 1,000 ฟรังก์,, 2,000 ฟรังก์, 5000 ฟรังก์ และ 10000 ฟรังก์

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: