การแปลง ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลลาร์ หมู่เกาะเคย์แมน เป็นสกุลเงินทางการของหมู่เกาะเคย์แมน นอกจากการสร้างสกุลเงินนี้ขึ้นมาแล้ว ก็ยังมีธนบัตรอีกเพียง 4 ชนิดที่ใช้หมุนเวียนได้ตลาด ได้แก่ 25 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน, 10 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน, 5 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน และ 1 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน อนึ่ง ธนบัตรชนิด 40 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน และ 100 ดอลลาร์ ($) หมู่เกาะเคย์แมน เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1981 ต

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: