การแปลง เรียล กัมพูชา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เรียล กัมพูชา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เรียล กัมพูชา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เรียล กัมพูชา เป็นสกุลเงินทางการของประเทศกัมพูชา แต่อย่าวไรก็ตาม สกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริกาก็หมุนเวียนอยู่ในตลาดและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วประเทศด้วย เนื่องจากสกุลเงินเซนของอเมริกาไม่มีค่า ดังนั้นสกุลเงินเรียล กัมพูชา จึงมักถูกใช้เป็นหน่วยที่มีค่าน้อยกว่าหนึ่งดอลล่าร์ สำหรับเหรียญจะมีชนิด 50 เรียล กัมพูชา, 100 เรียล กัมพูชา, 200 เรียล กัมพูชา และ 500 เรียล ก

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: