การแปลง ฟรังก์ บุรุนดี

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ฟรังก์ บุรุนดี →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ฟรังก์ บุรุนดี

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ฟรังก์ บุรุนดี เป็นสกุลเงินทางการของประเทศบุรุนดี โดยหนึ่งฟรังก์จะมีค่า 100 ซ็องตีม เหรียญของสกุลเงินนี้จะมีหน่วยเป็น 1 ฟรังก์, 5 ฟรังก์, 10 ฟรังก์ และ 50 ฟรังก์ ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 10 ฟรังก์, 20 ฟรังก์, 50 ฟรังก์, 100 ฟรังก์, 500 ฟรังก์, 1,000 ฟรังก์, 2,000 ฟรังก์, 5,000 ฟรังก์ และ 10,000 ฟรังก์ อย่างไรก็ดียังไม่มีการออกเหรียญเป็นสกุลเงินซ็องตีม บุรุนดี เนื่องจากมีมูลค่าต่ำ แต่เหรียญซ็องตีมก

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: