การแปลง ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลล่าร์ บรูไน เป็นสกุลเงินทางการของประเทศบรูไน นอกจากนี้ยังใช้ควบคู่กันกับดอลล่าร์ สิงคโปร์ในประเทศสิงค์โปร์ด้วย โดยหนึ่งร้อยเซน หรือ เซ็นต์จะรวมเป็นหนึ่งดอลลาร์ บรูไน เหรียญของสกุลเงินนี้จะมีหน่วยเป็น 1 เซ็นต์, 5 เซ็นต์, 10 เซ็นต์, 20 เซ็นต์ และ 50 เซ็นต์ ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 1 ดอลล่าร์ บรูไน, 5 ดอลล่าร์ บรูไน, 10 ดอลล่าร์ บรูไน, 20 ดอลล่าร์ บรูไน, 25 ดอลล่าร์ บรูไน, 50 ดอลล่า

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: