การแปลง บอตสวานา พูลา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

บอตสวานา พูลา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

บอตสวานา พูลา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

สกุลเงินทางการของประเทศบอตสวานา คือ พูลา บอตสวานา นอกจากนี้ พูลายังเป็นสกุลเงินที่ใช้ในประเทศซิมบับเวด้วย โดยหนึ่งพูลาจะมีค่าเท่ากับ 100 Thebe และเงินเหรียญจะมีชนิด 5 Thebe, 10 Thebe, 25 Thebe และ 50 Thebe รวมถึง 1 พูลา, 2 พูลา และ 5 พูลา ส่วนธนบัตรมีชนิด 10 พูลา, 20 พูลา, 50 พูลา, 100 พูลา และ 200 พูลา นอกจากนี้ สกุลเงินพูลา บอตสวานาจะมีภาพที่พรรณามุมมองทางวัฒนธรรมและการเมืองของประเทศบอตสวานา โดย

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: