การแปลง เครื่องหมายแปลงสภาพของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เครื่องหมายแปลงสภาพของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เครื่องหมายแปลงสภาพของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

มาร์ค บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (KM) เป็นสกุลเงินทางการของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โดยหนึ่งมาร์คจะมีมูลค่าเทียบเท่า 100 เฟนนิง (รู้จักกันดีในชื่อ เฟนนิงกา) โดยเหรีญจะมีชนิด 1 เฟนนิง, 2 เฟนนิง, 5 เฟนนิง รวมถึง  5 มาร์ค (KM), 10 มาร์ค (KM), 20 มาร์ค (KM) และ 50 มาร์ค (KM) ด้วย ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 10 มาร์ค (KM), 20 มาร์ค (KM), 50มาร์ค (KM) , 100 มาร์ค (KM) และ 200 มาร์ค (KM)

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: