การแปลง ดอลล่าร์บาร์เบโดส

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดอลล่าร์บาร์เบโดส →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดอลล่าร์บาร์เบโดส

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดอลล่าร์ บาร์เบโดส เป็นสกุลเงินทางการของประเทศบาร์เบโดส โดยหนึ่งดอลล่าร์ บาร์เบโดส จะมี 100 เซนต์ โดยเหรียญจะมีชนิด 1 เซนต์, 5 เซนต์, 10 เซนต์และ 25 เซนต์รวมถึง 1 ดอลล่าร์ด้วย ส่วนธนบัติจะมีชนิด 2 ดอลล่าร์, 5 ดอลล่าร์, 10 ดอลล่าร์, 20 ดอลล่าร์, 50 ดอลล่าร์ และ 100 ดอลล่าร์

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: