การแปลง ดรัมอเมริกา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ดรัมอเมริกา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

ดรัมอเมริกา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

ดีแรห์มเป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของประเทศอาร์เมเนีย  โดยหนึ่งดีแรห์มประกอบด้วย 100 ลูมาส เหรียญจะออกเป็นประเทศ 10 ดีแรห์ม, 20 ดีแรห์ม, 50 ดีแรห์ม, 100 ดีแรห์ม, 200 ดีแรห์ม และ 500 ดีแรห์ม ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 1,000 ดีแรห์ม, 5,000 ดีแรห์ม, 10,000 ดีแรห์ม, 20,000 ดีแรห์ม, 50,000 ดีแรห์ม และ 100,000 ดีแรห์ม

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: