การแปลง เปโซอาร์เจนตินา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

เปโซอาร์เจนตินา →

หน้าเพจนี้อัปเดทล่าสุดเมื่อ: : อา 22 ก.ค. 2018

เปโซอาร์เจนตินา

ใช้ทั่วโลก:

คำจำกัดความ:

เปโซ อาร์เจนตินา เป็นสกุลเงินทางการของประเทศอาร์เจนตินา โดยหนึ่งเปโซมีค่าเท่ากับ 100 เซนตาโว สำหรับเงินเหรียญจะมีชนิด 1 เซนตาโว, 5 เซนตาโว, 10 เซนตาโว, 25 เซนตาโว และ 50 เซนตาโว รวมถึงชนิด 1 เปโซ อาร์เจนตินา และ 2 เปโซ อาร์เจนตินา ส่วนธนบัตรจะมีชนิด 2 เปโซ อาร์เจนตินา, 5 เปโซ อาร์เจนตินา, 10 เปโซ อาร์เจนตินา, 20 เปโซ อาร์เจนตินา, 50 เปโซ อาร์เจนตินา และ 100 เปโซ อาร์เจนตินา

ที่มา:

หน่วยประกอบ:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: