การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางไมล์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางไมล์ เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mi² =
ha * 0.0038610
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mi² =
ha * 0.0038610
 
 
 

ตารางไมล์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งไมล์ด้วยความกว้างหนึ่งไมล์ทำให้พื้นที่ 640 เอเคอร์

 

ตาราง เฮกตาร์ เป็น ตารางไมล์

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เฮกตาร์ ตารางไมล์
0ha 0.00mi²
1ha 0.00mi²
2ha 0.01mi²
3ha 0.01mi²
4ha 0.02mi²
5ha 0.02mi²
6ha 0.02mi²
7ha 0.03mi²
8ha 0.03mi²
9ha 0.03mi²
10ha 0.04mi²
11ha 0.04mi²
12ha 0.05mi²
13ha 0.05mi²
14ha 0.05mi²
15ha 0.06mi²
16ha 0.06mi²
17ha 0.07mi²
18ha 0.07mi²
19ha 0.07mi²
เฮกตาร์ ตารางไมล์
20ha 0.08mi²
21ha 0.08mi²
22ha 0.08mi²
23ha 0.09mi²
24ha 0.09mi²
25ha 0.10mi²
26ha 0.10mi²
27ha 0.10mi²
28ha 0.11mi²
29ha 0.11mi²
30ha 0.12mi²
31ha 0.12mi²
32ha 0.12mi²
33ha 0.13mi²
34ha 0.13mi²
35ha 0.14mi²
36ha 0.14mi²
37ha 0.14mi²
38ha 0.15mi²
39ha 0.15mi²
เฮกตาร์ ตารางไมล์
40ha 0.15mi²
41ha 0.16mi²
42ha 0.16mi²
43ha 0.17mi²
44ha 0.17mi²
45ha 0.17mi²
46ha 0.18mi²
47ha 0.18mi²
48ha 0.19mi²
49ha 0.19mi²
50ha 0.19mi²
51ha 0.20mi²
52ha 0.20mi²
53ha 0.20mi²
54ha 0.21mi²
55ha 0.21mi²
56ha 0.22mi²
57ha 0.22mi²
58ha 0.22mi²
59ha 0.23mi²
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา