การแปลง เฮกตาร์ เป็น ตารางกิโลเมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตารางกิโลเมตร เป็น เฮกตาร์ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km² =
ha
 
______
 
 
100.00
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

เฮกตาร์

หน่วยพื้นที่เท่ากับ 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับ 2.471 ไร่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

km² =
ha
 
______
 
 
100.00

ตารางกิโลเมตร

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวหนึ่งกิโลเมตรโดยความกว้างหนึ่งกิโลเมตร

 

ตาราง เฮกตาร์ เป็น ตารางกิโลเมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
เฮกตาร์ ตารางกิโลเมตร
0ha 0.00km²
1ha 0.01km²
2ha 0.02km²
3ha 0.03km²
4ha 0.04km²
5ha 0.05km²
6ha 0.06km²
7ha 0.07km²
8ha 0.08km²
9ha 0.09km²
10ha 0.10km²
11ha 0.11km²
12ha 0.12km²
13ha 0.13km²
14ha 0.14km²
15ha 0.15km²
16ha 0.16km²
17ha 0.17km²
18ha 0.18km²
19ha 0.19km²
เฮกตาร์ ตารางกิโลเมตร
20ha 0.20km²
21ha 0.21km²
22ha 0.22km²
23ha 0.23km²
24ha 0.24km²
25ha 0.25km²
26ha 0.26km²
27ha 0.27km²
28ha 0.28km²
29ha 0.29km²
30ha 0.30km²
31ha 0.31km²
32ha 0.32km²
33ha 0.33km²
34ha 0.34km²
35ha 0.35km²
36ha 0.36km²
37ha 0.37km²
38ha 0.38km²
39ha 0.39km²
เฮกตาร์ ตารางกิโลเมตร
40ha 0.40km²
41ha 0.41km²
42ha 0.42km²
43ha 0.43km²
44ha 0.44km²
45ha 0.45km²
46ha 0.46km²
47ha 0.47km²
48ha 0.48km²
49ha 0.49km²
50ha 0.50km²
51ha 0.51km²
52ha 0.52km²
53ha 0.53km²
54ha 0.54km²
55ha 0.55km²
56ha 0.56km²
57ha 0.57km²
58ha 0.58km²
59ha 0.59km²
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา