Ljusår till Nautiska mil konvertering

Det finns mer än en typ av Nautiska mil. Var god och välj den typ som passar bäst från listan nedan.

  1. Ljusår till Brittiska Nautiska mil

  2. Ljusår till Amerikanska Nautiska mil

  3. Ljusår till International Nautical Miles

Ljusår

Ett ljusår är avståndet som ljuset reser under ett års tid. Eftersom det finns flera definitioner på längden av ett år, så finns det motsvarande något skilda värden för ett ljusår. Ett ljusår motsvarar ungefär 9,461e15 m, 5,879e12 mi, eller 63239,7 AU, eller 0,3066 pc.

Nautiska mil